Atılganlık, cömertlik, hakkaniyet, amirlik, canlılık, dürüstlük simgesidir.