Ölmek dince eksikliğe ve inanç bozukluğuna; yolculuğa, bir yere taşınmaya veya yoksulluğa veya evlenmeye, Ölüm kimi zaman uzlete, rahata kavuşmaya veya şerefe; âni ölüm yoksul için zenginliğe, varlıklı için yoksulluğa, Ölmek, bir hatadan veya günahtan pişman olmaya, ölüm emareleri olmadan, uyurken hastalanmaksızın öldüğünü görmek ömrünün uzun olmasına, Bir şeyden korkan veya üzüntü ve sorun içinde olan kimsenin öldüğünü görmesi hayra ve esenliğe, Ölü bulunduğunu görmek sevince ve imrenilecek güzel bir duruma gelmeye, Ölüm anı ve onun sıkıntılarını çektiğini görmek çıkar için insanlara zulmetmeye, Kimi zaman ölüm anı dinde münakaşaya, ev taşınmaya, borç ödemeye, evlenmeye, misafiri yapmaya, bir sanattan öteki sanata geçmeye veya haklardan istifade etmeye, Ölü üstüne feryad ederek ağlamak vaaz ve nasihate, bu ağlamayı dinlemek çirkin koku yürüyerek bir yeri açmaya ya da çalgı aletlerinin çalışılmış olduğu bir merasimde bulunmaya; bir nitne çıkarmaya, Ölü arkasından üzüntüyle – sesli de olsa- ağladığını görmek luk ve sürura, Ölü üstüne ücretle ağlayan bayanları görmek durumun değişmesine, çirkin amellere, Ölerek toprak zeminde çıplak kaldığını görmek yoksulluğa, bir yatağın üstünde kendini bu şekilde görmek dünyasının iyileşmesine, bir sedir üstünde ölüp çıplak kaldığını görmek onur ve rütbeye, Öldüğünü, tabuta konarak omuzlar üstünde mezara götürüldüğünü fakat defnedilmediğini görmek dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye, defnedilmiş ise dünyanın kendisine galip gelmesine; Öldüğü halde kefen, tabut ve yıkanmak şeklinde şeyleri görmemek bir şeyin kırılmasına veya yıkılmasına, Ölüp de defnedildiğini görmek tövbe etmeden vefata, öldüğü halde dirildiğini görmek tövbe etmeye, Öldüğü halde yaşadığını görmek yoksulluktan sonrasında varlıklı olmaya, günahlarından tövbe etmeye, yolcu ve gurbette ise vatanına dönmeye, Bilinmeyen kadının ölmesi yağmur yağmamasına, bu kadının dirilmesi verimli yağmurlara, Hanımının ölüp yeniden dirildiğini görmek ziraat ve harmandan yarar görmeye, Hanımefendilerin vefatı evlatların ölümüne, evlatların ölümü hanımefendilerin vefat etmesine, Ölmüş birinin ölmediğini söylemesi, onun durumunun şehidlik makamı olduğuna, Ölmüş birini sırtına almak dinsiz birinin meşakkat ve sıkıntısını üstüne almaya, Ölüyü, mutad olan şeklin haricinde yüklendiğini görmek haram mala, Ölü taşıdığını görmek devlete hizmet etmeye, Ölmüş birini hasta olarak görmek, onun dini bir vazifeden görevli tutulduğuna, Ölmüş birinin kişinin kendisi ve insanoğlu için bir şeyi haber verdiğini görmek, bu haberin aynen çıkmasına; ölü geçmişte olmkayan bir şeyi haber vermiş ise bu rüyanın geçersiz olmasına, Ölüyü güzel bir sedirde görmek, onun Cennette olduğuna, Ölüyü beyaz, yeşil elbiseler içinde veya sıhhatli ve iyi durumda görmek, onun kabirdeki halinin iyi olduğuna; siyahve çirkin renkli elbiseler içinde ve kederli görmek azap çektiğine, Ölünün ardı sıra gitmek, ölen kimsenin meslek ve işine, görüş ve düşüncesine uymaya, Ümamın ( önder konumdaki kimselerin) ölmesi şehrin veya o yerleşim alanının harap olmasına, Uzaktaki veya kaybolmuş birinin ölüm haberini almak, onun dice noksanlık içinde olduğuna, Oğlunun öldüğünü görmek düşmanından kurtulmaya, kızının öldüğünü görmek ümitsizliğe, Adam kardeşinin öldüğünü görmek düşmanın vefatına veya zarardan kurtulmaya, Ölü ile arkadaşlık etmek yolculuğa ve bununla erişilecek hayra, Ölüyü yediğini görmek uzun ömre, Ölünün bir şey yemesi, o şeyin pahalılaşmasına, Ölmüş anne ve babalarının sağ olduklarını görmek korkudan güvenli olmaya, luk ve mutluluğa, Ölüyü dirilttiğini görmek birinin hidayetene vesile olmaya, Ölmüş birinin ikinci kez öldüğünü görmek, onun adaşı veya yandaşı olan birinin yefat etmesine, Ölünün bir yerinden şikâyet ettiğini görmek, onun bir şeyden görevli tutulduğuna, Ölüye bir şey vermek – eğer ölü bunu almış ise- mal yada dünyalığına gelecek zarara, Ölünün yenecek bir şey vermesi ummadığı yerden rızka nail olmaya, Ölünün elini tuttuğunu görmek, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine, Ölü bir kimselerle kanuşmak uzun ömre, Tanımış olduğu bir ölüyü öpmek yada onun tarafınca öpülmek onun vereselerine bıraktığı mal ve ilminden istifade etmeye, tanınmayan ölüyü öpmek tahmin edilmeyen bir yerden mal ve dünyalığın gelmesine, Ölü ile cins” münasebette bulunmak ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine ya du bu işin ölünün vereseleri tarafınca gerçekleşmesine veya o ölüyü hayırla yâd etmeye, Ölmüş birinin bir diriyi dövmesi, dövülen kimsenin dinen sakıncalı bir iş işlediğine, Ölmüş birini dövmek – eğer ölü buna razı ve itaat ediyorsa- döven kimsenin ölüye hayır ve duâ ettiğine ya da seyahat yaparak bir hayra ermeye veya kaybetmiş olduğu şeyi bulmasına, Ölüyü soymak, eşini boşamak için zorlanmaya, malında zulüm meydana gelmesine, yolculuğa, günahtan temizlenmeye, tövbe etmeye ya da -kâfir için- İslâmla şereflenmeye, Ölmüş kimseyi uykuda görmek, onun durumunun iyi olduğuna, Ölü üstüne namaz kılmak çirkin bir iş halletmeye veya batıl amele delalet eder. (Ek olarak bakınız: Öldürmek, Ölünün Yıkanması, Kefen, Gömüt / Mezarlık.)