Talebe iiçin ilme, tüccar için bolca kazanca ve infak etmeye, yöneticiyse adil davranmaya ve halka şefkat göstermeye, sanat erbabı için mesleğinde isim ve şöhret hayata geçirmeye, Gömü kişinin eşine, kendi malına, sırları saklamaya, saman altından su yürütmeye yyahut güzel elbiseye, Gömü bulunsa fakat ona erişilerek alanımasa cimriliğe ve zekatını vermemeye, halka ve kendine zulmetmeye delalet eder. ( Ek olarak Bakınız; Gömü.)