Bir kimseyi rüyada giybet etmek, iyilikleri iptal etmeye isaret eder. Bir kimse rüyada bir insani giybet ettigini görse, ve o kimsenin yaptigi giybet fakirlikle ilgili ise, o yoksulluk giybet eden hiç kimseye döner. Eger yaptigi giybet rezalet ile ilgiliyse, o rezalet de gene o hiç kimseye yönelir. Eger yapilan giybet bunlardan baska seylerle ilgili ise, tabir gene giybet eden hiç kimseye döner. Giybetin zaran tabirde rüya sahibine aittir. Bu yüzden bir kimse diger bir kimseyi bir seyden dolayi giybet etse, giybet eden kimse o seye müptela olur.