Sahabeden , sağlığında Cennetle müjdelenmiş on kişiyi topluca görmek, kişinin Cenneti hak edecek ameller işlemesine ve bunda muvaffak olmasına, Bu kutsal insanlardan birkaçını bir yerde görmek luk ve sürur dolu haberlere ya da bir müjdeye, Abdurrahmaan b. Avf’ı görmek zenginliğe, Onları görmek kimi zaman sıkıntılı ve bir o denli da şerefli iş ve hizmetlere delalet eder. Tanrı Teala onların hepsinden razı olsun, bu mevzuu için ek olarak Hulefa-i Raşidin maddesine bakınız.